Image of Property EURO 7,000
Продава се
Продавам Къща
Пъстрово

За частни лица и  агенций

70
m2
2
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 99,000
Продава се
Продавам Къща
Борилово

За частни лица и  агенций

300
m2
3
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 48,000
Продава се
Продавам Къща
Ягода

За частни лица и  агенций

100
m2
3
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 28,500
Продава се
Продавам Къща
Хрищени

За частни лица и  агенций

120
m2
2
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 40,500
Продава се
Продавам Къща
Студенцко Градче

За частни лица и  агенций

100
m2
2
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 12,280
Продава се
Продавам Къща
Дълбоки

За частни лица и  агенций

65
m2
2
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 20,000
Продава се
Продавам Къща
Дълбоки

За частни лица и  агенций

100
m2
2
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 38,890
Продава се
Продавам Къща
Кирилово

За частни лица и  агенций

80
m2
2
bed
1
bath
Повече информация
Image of Property EURO 32,300
Продава се
Продавам Къща
Колена

За частни лица и  агенций

450
m2
3
bed
1
bath
Повече информация